BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏRİN TƏHLİLİ MƏRKƏZİ

Axtar

Aircenter


info@aircenter.az

(+994 12) 596-82-39

Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 6 fevral 2019-cu il tarixli, 515 nömrəli Fərmanı ilə yaradılmış publik hüquqi şəxsdir. Mərkəzin əsas məqsədi Azərbaycanda və dünyada baş vermiş vacib beynəlxalq prosesləri təhlil etmək, beynəlxalq məsələlərə dair yüksək keyfiyyətdə araşdırma materialları və hesabatlar hazırlamaq, Azərbaycanla bağlı araşdırmaları genişləndirmək, Cənubi Qafqaz regionunda gedən proseslər və təhlükəsizliklə əlaqədar məsələləri tədqiq etmək, həmçinin müvafiq olaraq Azərbaycan Respublikasının mövqeyinin beynəlxalq ictimai, siyasi və akademik dairələrə çatdırılmasında iştirak etməkdir. “AIR Center” (Center of Analysis of International Relations) adı altında dünyaya açılmağı hədəfləyən mərkəz yerli və xarici beyin mərkəzləri arasında Azərbaycan və dünya ilə bağlı bir sıra beynəlxalq problemlərin həllinin müzakirəsi üçün platformadır.

Mərkəz xarici beyin mərkəzləri, təhsil müəssisələri və beynəlxalq təşkilatlarla informasiya və ideya mübadiləsi, biliklərin formalaşdırılması və yayılması və tərəfdaşlığın qurulmasını nəzərdə tutur. Beynəlxalq Münasibətlərin Təhlili Mərkəzi təcrübəçilərin qəbulunu, təqaüdlərin təşkilini, Azərbaycanda araşdırmaların aparılması üçün şəraitin yaradılmasını həyata keçirir. Mərkəz dəyirmi masalar, seminarlar, konfranslar təşkil edir, araşdırmalar aparır, analitik materiallar və qeydlər hazırlayır.

Son məqalələr