BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏRİN TƏHLİLİ MƏRKƏZİ

Axtar

ƏLAQƏ MƏLUMATLARI

Mətin Məmmədli

Email: matin.mammadli@aircenter.az

Tel: (+994 12) 596-82-39

Yeni geosiyasi proseslər fonunda önəmi artan hərbi güc amili

2023-01-31 12:03
Tam versiya

Müəllifin son məqalələri

04 May 2023 - 11:39

Heydər Əliyevin çoxvektorlu xarici siyasəti

15 Mart 2023 - 14:25

Ermənistanın hərbi gücünü artırmaq siyasəti revanşizm meylləri kontekstində

31 Yanvar 2023 - 12:03

Yeni geosiyasi proseslər fonunda önəmi artan hərbi güc amili