BEYNƏLXALQ MÜNASİBƏTLƏRİN TƏHLİLİ MƏRKƏZİ

Axtar

Maliyyə hesabatları

2022-ci il üzrə keçirilmiş audit yoxlamalarının nəticələri

2022-ci il üzrə keçirilmiş audit yoxlamalarının nəticələri

12 May 2023 - 12:49
31.12.2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BİTƏN İL ÜZRƏ MÜSTƏQİL AUDİTOR RƏYİ VƏ MALİYYƏ HESABATLARI

31.12.2021-Cİ İL TARİXİNDƏ BİTƏN İL ÜZRƏ MÜSTƏQİL AUDİTOR RƏYİ VƏ MALİYYƏ HESABATLARI

05 Oktyabr 2022 - 12:40
31.12.2020-ci il tarixə maliyyə hesabatlarının audit materialları

31.12.2020-ci il tarixə maliyyə hesabatlarının audit materialları

15 Noyabr 2021 - 17:05