44 GÜNLÜK MÜHARİBƏ NƏTİCƏSİNDƏ ERMƏNİSTANIN DAĞ-MƏDƏN SƏNAYESİNƏ DƏYMİŞ ZƏRƏR
Paylaş:
Yüklə: