AZƏRBAYCAN XARİCİ SİYASƏTİNİN ƏSAS İSTİQAMƏTLƏRİ- NOYABR 2020

BMTM  noyabr ayında Azərbaycan xarici siyasətinin əsas istiqamətləri, o cümlədən II Qarabağ Müharibəsi, Azərbaycan torpaqlarının işğaldan azad edilməsi və Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan liderləri tərəfindən imzalanmış bəyanata dair ingilis dilində aylıq bülleten hazırlayıb.